” فراخوان سومین جشنواره “

فراخوان سومین جشنواره ی سراسری شبیه خوانی ( قربان تا غدیر ) آغاز شد.
موضوع جشنواره : پنج تن آل عبا علیهم السلام
مهلت ارسال آثار : تا 27 تیر ماه 1401
ادامه مطلب …
فهرست