صفحه اصلی / اخبار / جلسه ماهانه پیشکسوتان تعزیه در مجمع تعزیه آل طاها ۱۳۹۷/۱۲/۶

جلسه ماهانه پیشکسوتان تعزیه در مجمع تعزیه آل طاها ۱۳۹۷/۱۲/۶