صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

مجمع تعزیه آل طاها

در نظر دارد که با برنامه ریزی های مختلف در جهت تعالی تعزیه و تعزیه خوانی بکوشد.

و در این راه نیازمند نظرات دوستان و علاقه مندان به این هنر میباشد.