صفحه اصلی / اخبار تعزیه / شبیه خوانی هنریست هزار ساله

شبیه خوانی هنریست هزار ساله

شبیه خوانی هنر مذهبی سنتی با پیشینه ی هزار ساله و مکتبی است سرشار ار فرهنگ اسلامی و ایرانی

همچنین تاثیری که تعزیه از قرآن کریم گرفته است و انطباق ماجرای کربلا با پیامبران و در نهایت اشاره ای به

صنایع موجود در اشعار تعزیه و نغمات و آهنگهایی که مورد توجه خواص و عام است .

ادامه دارد….