بیست شب تعزیه

مجمع تعزیه آل طاها به همراه پردیس تئاتر تهران به مدت بیست شب از 21 محرم لغایت 10 صفر به اجرای بیست تعزیه متفاوت می پردازد.

در این تعزیه ها که به عنوان شبیه نور نام دارد سعی شده از اکثر شبیه خوانان به نام استفاده شود و نیز از نور و تصویر در حاشیه ی کار استفاده ای بهینه شده و کاری متفاوت و بسیار جذاب اجرا می گردد.

تعزیه ها هر شب از ساعت 20 لعایت 22 به طور زنده از رادیو نمایش فرکانس 107.5 FM و اپلیکیشن ایران صدا و آپارات مجمع تعزیه آل طاها پخش می شود.