آشنایی با تجهیزات و البسه شبیه خوانی

در این قسمت با اسامی و شکل تجهیزات و البسه شبیه خوانی آشنا می شویم .
برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید
سپر

119053084

cff7339d600b13fd717a32daa753083dbb77f07f_1602056759

سپر تزئینی

سپر تزئینی

سپر تزئینی

سپر تزئینی

نسخه های تعزیه

686185_368

اسب

اسب

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

خفتان

خفتان

ترومپت

ترومپت

کلاه خود قرمز

2014-10-29-21-53-53_400_تعزیه_2

خفتان

خفتان

سپر سیاهی لشگر

سپر سیاهی لشگر

images (15)

خفتان

خفتان

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

انواع پر

colorful_feathers_wallpaper_1920x1200

کلاه خود ساده

کلاه خود ساده

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

زره

زره

نوعی مشک آب

نوعی مشک آب

images (9)

کلاه خود

کلاه خود

A52fI3dlA_BcplFs

قبا

قبا

خنجر تزئینی

خنجر تزئینی

خنجر معمولی

خنجر معمولی

نجر با قلاف

خنجر با قلاف

کلاه خود

کلاه خود

images (16)

خنجر

خنجر

مشک آب

مشک آب

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

فهرست