آشنایی با تجهیزات و البسه شبیه خوانی

در این قسمت با اسامی و شکل تجهیزات و البسه شبیه خوانی آشنا می شویم .
برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید

images (9)

ترومپت

ترومپت

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

خنجر معمولی

خنجر معمولی

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

cff7339d600b13fd717a32daa753083dbb77f07f_1602056759

نسخه های تعزیه

686185_368

کلاه خود

کلاه خود

A52fI3dlA_BcplFs

خفتان

خفتان

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

خنجر

خنجر

زره

زره

خفتان

خفتان

مشک آب

مشک آب

کلاه خود

کلاه خود

images (16)

اسب

اسب

سپر

119053084

سپر تزئینی

سپر تزئینی

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

کلاه خود قرمز

2014-10-29-21-53-53_400_تعزیه_2

خفتان

خفتان

نجر با قلاف

خنجر با قلاف

سپر سیاهی لشگر

سپر سیاهی لشگر

سپر تزئینی

سپر تزئینی

نوعی مشک آب

نوعی مشک آب

images (15)

خنجر تزئینی

خنجر تزئینی

انواع پر

colorful_feathers_wallpaper_1920x1200

کلاه خود ساده

کلاه خود ساده

قبا

قبا

فهرست