آشنایی با تجهیزات و البسه شبیه خوانی

در این قسمت با اسامی و شکل تجهیزات و البسه شبیه خوانی آشنا می شویم .
برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید
نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

نسخه های تعزیه

686185_368

زره

زره

کلاه خود

کلاه خود

اسب

اسب

نجر با قلاف

خنجر با قلاف

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

ترومپت

ترومپت

مشک آب

مشک آب

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

images (15)

images (16)

کلاه خود ساده

کلاه خود ساده

cff7339d600b13fd717a32daa753083dbb77f07f_1602056759

سپر تزئینی

سپر تزئینی

سپر سیاهی لشگر

سپر سیاهی لشگر

کلاه خود

کلاه خود

سپر تزئینی

سپر تزئینی

کلاه خود قرمز

2014-10-29-21-53-53_400_تعزیه_2

images (9)

سپر

119053084

خفتان

خفتان

نوعی مشک آب

نوعی مشک آب

خنجر تزئینی

خنجر تزئینی

خنجر معمولی

خنجر معمولی

A52fI3dlA_BcplFs

خنجر

خنجر

قبا

قبا

خفتان

خفتان

خفتان

خفتان

انواع پر

colorful_feathers_wallpaper_1920x1200

فهرست