شبیه خوانی هنریست هزار ساله


شبیه خوانی هنر مذهبی سنتی با پیشینه ی هزار ساله و مکتبی است سرشار از فرهنگ اسلامی و ایرانی همچنین تاثیری که تعزیه  از قرآن  کریم گرفته است و انطباق ماجرای کربلا با پیامبران و در نهایت اشاره ای به صنایع موجود در اشعار تعزیه و نغمات و آهنگهایی که مورد توجه خواص و عام است .
ادامه دارد….
فهرست