اعمال شب سیزدهم ماه مبارک رمضان

اعمال شب سیزدهم رمضان

شب سیزدهم اول لیالى بیض است و در آن سه عمل است:
اول: غسل
دوم: چهار رکعت نماز، در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید
سوم: دو رکعت نماز که در شب سیزدهم رجب و شعبان نیز خوانده مى‏شود، در هر رکعت بعد از حمد یس و تبارک الملک و توحید بخواند و در شب چهاردهم این نماز خوانده مى‏شود به چهار رکعت به دو سلام و در سابق در شرح دعاى مجیر گذشت که هر که آن را در ایام البیض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزیده شود اگر چه به عدد قطرات باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد
فهرست