اعمال مخصوص روز ششم ماه مبارک رمضان

اعمال مخصوص روز ششم ماه مبارک رمضان

در سال دویست و یک مردم بیعت کردند با حضرت امام رضا علیه السلام و سید روایت کرده که براى شکرانه این نعمت دو رکعت نماز در این روز بگزارند در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه توحید بخوانند
فهرست