” برپایی هیأت هفتگی مجمع “

بعد از دو سال تعطیلی هیأت هفتگی مجمع تعزیه آل طاها بدلیل ویروس کرونا که شنبه ها برگزار می گردید با عادی شدن وضعیت این ویروس منحوس، از شنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1401 برپا می گردد.

برنامه های زمانی و محتوایی هیأت به شرح ذیل می باشد :

  • شش ماه اول سال از یک ساعت قبل از اذان مغرب و شش ماه دوم سال از اذان مغرب آغاز می گردد.
  • ابتدا حدیث کساء و در س احکام و نماز جماعت سپس تعزیه ی انجمنی با حضور پیشکسوتان برگزار می گردد. قابل ذکر است تمامی این برنامه ها در شش ماه دوم سال بعد از اذان می باشد.
  • حضور کلیه ی علاقه مندان به هیأت بلامانع است. 
فهرست