تصاویر کارگاه های آموزشی ترومپت

” کارگاه آموزش تخصصی ترومپت مجمع تعزیه آل طاها “

آموزش ترومپت
کارگاه های آموزش تخصصی شبیه خوانی مجمع تعزیه آل طاها از سال 1391 شروع به کار نمود و تا سال 1398 هنرجویان بسیاری را تحت آموزش قرار داد. اما با شیوع بیماری منحوص کرونا کلاسها تعطیل گردید و ان شاءالله با رفع این ویروس مجددا ادامه خواهد یافت.
فهرست