تعزیه های ماه مبارک رمضان سال 1401

تعزیه های ماه مبارک رمضان مجمع تعزیه آل طاها بعد از دوسال وقفه به جهت ویروس منحوس کرونا در ماه مبارک رمضان سال 1401 برگزار می شود.

مکان برگزاری : پردیس تئاتر تهران 

زمان : از هفدهم لغایت بیست و پنج فروردین مصادف با چهارم الی دوازدهم ماه مبارک رمضان 1401 – بعد از نماز مغرب و عشاء

فهرست