روزه در ماههاى حرام

روزه در ماههاى حرام

درباره خصوصیات ماههاى حرام از شیخ مفید (علیه الرحمه) روایت شده است که رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمودند: ((کسى که سه روز از ماه حرام ، پنجشنبه ، جمعه ، و شنبه را روزه بگیرد خداوند عبادت یک سال را براى او مى نویسد)). و در روایت دیگرى آمده است که : ((عبادت نهصد سال که روزهاى آن را با روزه و شبهایش را در عبادت گذرانده است )) براى او نوشته مى شود.
این روایت با روایتى که درباره روزه سه روز در هر ماه ، دو پنجشنبه و یک چهارشنبه وارد شده ، منافاتى ندارد. و اگر دو پنجشنبه و یک چهارشنبه و جمعه را روزه بگیرد، بعید نیست که براى عمل به هر دو روایت کافى باشد.
منبع: المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی
فهرست