” فراخوان سومین جشنواره “

فراخوان سومین جشنواره ی سراسری شبیه خوانی ( قربان تا غدیر ) آغاز شد.
موضوع جشنواره : پنج تن آل عبا علیهم السلام
مهلت ارسال آثار : تا 27 تیر ماه 1401
ادامه مطلب …

” نتایج گروه های راه یافته به سومین جشنواره “

سومین جشنواره سراسری شبیه خوانی علویون ( قربان تا غدیر ) با 49 گروه از سراسر کشور کار خود را در مرحله فراخوان آغاز نمود. 
ادامه مطلب …
فهرست