سومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر

شرایط :

  1. تعزیه ها با موضوع جشنواره بصورت گروهی اجرا و ارسال گردد.

  2. در مرحله ی بازبینی نیاز به پوشیدن لباس تعزیه نیست ولی با حرکت فیلمبرداری و ارسال گردد.

  3. در ابتدای تعزیه نام شهر و نام گروه و نیز نام سرپرست ذکر گردد.

  4. در فرمی جداگانه اسامی تمام نقش هارا با معرفی ذاکرین نوشته و به همراه DVD مربوطه به آدرس دبیر خانه دائمی جشنواره ارسال گردد. ( تهران، اتوبان محلاتی، روبروی ورزشگاه آیت الله سعیدی، ساختمان یاران، طبقه همکف، مجمع تعزیه آل طاها )

  5.  گروه ها در صورت تأیید هیأت داوران باز بینی به جشنواره راه پیدا خواهند نمود.

  6. گروه ها باید در جشنواره برابر فرم معرفی نفرات در فراخوان شرکت نمایند و در صورت عدم مقایرت اسامی نفرات بصورت مهمان درنظر گرفته می شوند.

  7. تمامی نفرات گروه ها می بایست از طریق سرپرست پیگیر جشنواره باشند و دبیر خانه ی جشنواره پاسخگوی سرپرست می باشد.

  8. تمامی شرکت کنندگان باید مطیع تصمیمات داوران جشنواره باشند.

  9. دستورالعمل جشنواره به همراه نفراتی که بعنوان برتر تندیس دریافت می نمایند متعاقبا در سایت قرار خواهد گرفت.

  10. در صورت هرگونه سوال به واتساپ 09127253957 پیام بدهید. 

فهرست