فضیلت توبه و استغفار در این ماه

توبه ی واقعی 


براى بدست آوردن طاعت خدا در این ماه قبل از هر چیزى از تمام مسائلى که قبلا گرفتار آن بودى توبه کن ؛ توبه اى صادقانه.
فضیلت توبه و استغفار درروز یکشنبه این ماه {و یکشنبه هر ماه}
از رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلّم) روایت شده است که: در روز یکشنبه ماه ذى القعده فرمود: مردم! کدامیک از شما مى خواهید توبه کنید؟ راوى مى گوید: گفتیم: ای رسول خدا! همه ما مى خواهیم توبه کنیم .
حضرت فرمودند: غسل کرده ، وضو گرفته و چهار رکعت نماز بجا آورید. در هر رکعت یک بار (سوره حمد)، سه بار (سوره قل هو الله احد) و یک بار (معوذتین یعنی: سوره قل اعوذ برب الناس و سوره قل اعوذ برب الفلق) بخوانید. آنگاه هفتاد بار استغفار نموده و در پایان بگوئید: (لا حول و لا قوه الا بالله). سپس بگویید:
یا عزیز! یا غفار! اغفر لى ذنوبى و ذنوب جمیع المؤ منین و المؤ منات فانه لا یغفر الذنوب الا انت
آنگاه فرمود: بنده اى از امت من چنین عملى را انجام نمى دهد، مگر این که:
از آسمان به او ندا مى رسد: بنده خدا! عمل را از نو شروع کن که توبه تو قبول، و گناهانت بخشیده شد.
فرشته دیگر از زیر عرش ندا مى کند: اى بنده مبارکباد بر تو و بر خانواده و خاندانت.
منادى دیگرى صدا مى زند: در روز قیامت ، دشمنانت را از تو راضى مى نمایند.
فرشته دیگرى ندا مى کند: اى بنده ! با ایمان از دنیا مى روى. دینت از تو گرفته نشده و قبر تو وسیع و نورانى خواهد شد.
منادى دیگرى صدا مى زند: پدر و مادر تو و خاندانت بخشیده شده و در دنیا و آخرت خوش رزق خواهى بود.
جبرئیل ندا مى کند: من با فرشته مرگ پیش تو آمده و به او دستور مى دهم که با تو خوش رفتار بوده، بخاطر مرگ آسیبى به تو نرسانیده و بنرمى روح را از بدنت خارج نماید.
گفتیم : رسول خدا! اگر کسى در زمان دیگرى چنین بگوید چطور؟ فرمودند: چیزهایى را که گفتم براى او نیز خواهد بود. جبرئیل این مطالب را در شب معراج به من گفت.
فهرست