فضیلت ماه معظم شعبان

فضیلت ماه معظم شعبان

بدانکه شعبان ماه بسیار شریفى است و منسوب به حضرت سید الانبیاء صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله وسلم است وآن حضرت این ماه را روزه مى داشت و به ماه رمضان وصل مى کرد.
حضرت مى فرمود: شعبان ماه من است هر که یک روز از ماه مرا روزه بدارد بهشت بر او واجب می شود.
ازحضرت صادق علیه السلام روایت شده: چون ماه شعبان داخل مى شد امام سجاد علیه السلام اصحابش را جمع می نمود و مى فرمود اى اصحابم، آیا مى دانید این چه ماهى است؟ این ماه شعبان است! و حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله و سلم مى فرمود: شعبان ماه من است.
پس روزه بدارید در این ماه براى محبّت پیغمبر خود و براى تقرّب به سوى پروردگار خود!
بحقّ آن خدایى که جان علىّ بن الحسین به دست قدرت اوست سوگند، که از پدرم حسین بن على عَلیهَاالسَّلام شنیدم که فرمود: شنیدم از امیرالمؤ منین علیه السلام: که هر که ماه شعبان را براى محبّت پیغمبر خدا و تقرّب بسوى خدا روزه بدارد، دوست دارد خدا او را و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.
شیخ روایت کرده از صفوان جمال که گفت: حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: وادار کن کسانى را که در ناحیه و اطراف تو هستند بر روزه شعبان،
گفتم فدایت شوم مگر چه چیزی در فضیلت آن می بینی ؟
فرمود: بدرستى که رسول خدا صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله هرگاه مى دید هلال شعبان را امر مى فرمود مُنادى را  که ندا مى کرد در مدینه اى اهل مدینه من رسولم از جانب رسول خدا صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله بسوى شما؛
حضرت مى فرماید: آگاه باشید بدرستى که شعبان ماه من است پس خدا رحمت کند کسى را که یارى کند مرا بر ماه من یعنى روزه بدارد آن را پس گفت حضرت صادق علیه السلام که امیرالمؤ منین علیه السلام مى فرمود که فوت نشد از من روزه شعبان از زمانى که شنیدم منادى رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله ندا کرد در شعبان و فوت نخواهد شد از من تا مدتى که حیات دارم ان شاء الله تعالى.
پس مى فرمودکه روزه دو ماه که شعبان و رمضان باشد توبه و مغفرت است از خدا.
روایت کرده اسماعیل بن عبد الخالق که گفت نزد حضرت صادق علیه السلام بودم که ذکر روزه شعبان در میان آمد! حضرت فرمود: که در فضیلت روزه شعبان چنین و چنان است حتى آنکه فرمود: مردى مرتکب خون حرام مى شود پس روزه مى گیرد شعبان را نفع مى بخشد او را و آمرزیده مى گردد .
فهرست