فعالیت مجمع در یک نگاه

تعزیه ی ماه رمضان عکس از : تعزیه ماه مبارک رمضان سال95
مجمع تعزیه آل طاها
پوستر مجمع برپایی غرفه در 22 بهمن عکس از : غرفه های متنوع مجمع تعزیه ی آل طاها در راهپیمایی 22 بهمن تهران که همه ساله برگزار می گردد جشنواره ی 94 عکس از : اختتامیه ی نخستین جشنواره ی سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیرسال 94 جشنواره ی 1400 عکس از : جلسه با سرپرستان گروه های شرکت کننده در دومین جشنواره ی سراسری شبیه خوانی قربان تا غذیر سال 1400 جلسه ی پیشکسوتان عکس از : جلسه ی سالانه ی همفکری با پیشکسوتان سال 93 دیدار از پیشکسوتان عکس از : دیدار با پیشکسوتان تعزیه ( منزل مرحوم رضا لنکرانی ) سال 94 تعزیه ی سردار سلیمانی عکس از : اجرای تعزیه در ساگرد شهید سلیمانی سال 99 در یادمان های شهدای تهران عصر تعزیه عکس از : مسابقه ی سراسری عصر تعزیه سال 1399 سفر کربلا برپایی کاروان زیارتی کربلای معلا ویژه ی شبیه خوانان توسط مجمع تعزیه آل طاها مقتل تعزیه برپایی کارگاه های تخصصی اسناد تاریخی و مقاتل تعزیه دانشگاه علمی کاربردی تعزیه دریافت مجوز تأسیس دانشگاه علمی کاربردی شبیه خوانی جلسه ی آسیب شناسی برپایی جلسه ی ماهانه ی آسیب شناسی باحضور پیشکسوتان در مجمع تعزیه آل طاها جلسه ی آسیب شناسی برپایی مرحله ی دوم جلسات آسیب شناسی تعزیه
فهرست