” نتایج گروه های راه یافته به سومین جشنواره “

داوران محترم بازبینی از بین 49 گروه شرکت کننده در سومین جشنواره 13 گروه را برای رقابت در جشنواره انتخاب نمودند و از 20 الی 30 مهر ماه 1401 به رقابت خواهند پرداخت و نفرات برگزیده در رشته های مختلف ( طفل خوانی، جوان خوانی، زنانه خوانی، شهادت خوانی، امام خوانی، سرپا خوانی، تخت خوانی، متفرقه خوانی، ترومپت، طبل ریز، طبل بزرگ، جامه داری، معین البکاء )انتخاب خواهند شد.

در سومین جشنواره بازدید برای عموم آزاد است.

طی جلسه ای با سرپرستان زمان اجرا ها بصورت قرعه کشی تعیین خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.

سومین جشنواره در سالن هزار نفری پردیس تئاتر تهران برگزار می گردد و در بخش جانبی موزه تعزیه را نیز خواهیم داشت.

فهرست