نظر امام خمینی ( رحمت الله علیه ) درباره ی شبیه خوانی

امام خمینی ( رحمت الله علیه )
امام خمینی ( رحمت الله علیه )

” نظر امام خمینی ( رحمت الله علیه ) درباره ی شبیه خوانی “

(( عزاداری برای سیدالشهداء از افضل قربات و مایه ی تقویت روح ایمان و شهامت اسلامی و ایثار و فداکاری و شجاعت در مسلمین است )) (استفتائات امام، ج2، ص 28).
امام خمینی رحمت الله علیه با تأکید فراوان بر لزوم اجرای عزاداری ها به شکل سنتی، تعزیه و شبیه خوانی را چنانچه مشتمل بر فساد و دروغ نباشد، جایز شمرده اند.
متن سه استفتای دیگر از ایشان بدین شرح است :
پرسش : آیا تشبه به اهل بیت علیهم السلام در نمایش و تعزیه و غیر آن جایز است؟
پاسخ : با مراعات احترام آنان جایز است ( عبدالرحیم موگهی، 1185، ص 336).
پرسش : آیا زدن طبل و شیپور در تعزیه ی حضرت سیدالشهداء علیه السلام جایز است یا نه ؟
پاسخ : اگر از آلات لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب هم نشود مانع ندارد ( استفتائات امام خمینی، ج3، ص583، س45).
پرسش : در مراسم شبیه خوانی افرادی به نقش حضرت ابوالفضل علیه السلام و علی اکبر علیه السلام شبیه خوانی می کنند آیا نذرهایی کع مردم به آنها می دهند متعلق به این افراد است یاخیر ؟ در غیر اینصورت باید در چه مواردی مصرف شود ؟
پاسخ : این امر بستگی به خود افرادی دارد که نذر می کنند. اگر نظر خود اشخاص کرده اند به آنان می رسد و اگر نظر را برای کل مراسم می دهند، در همه ی موارد عزاداری می توانند مصرف نمایند ( ر . ک استفتائات امام رحمت الله، ج 2 ، ص467، س29 ) .
ایشان همچنین در فتوایی دیگر می فرمایند:
(( بسمه تعالی. شبیه خوانی اگر مشتمل بر محرمات و موجب وهن مذهب نباشد، مانع ندارد، اگر چه روضه خوانی بهتر است و عزاداری برای سید مظلومان از افضل قربات است)) ( معتمدی، 1384، ص533 ).
فهرست