نظر حضرت آیت الله محمد تقی بهجت ( رحمت الله علیه ) درباره ی شبیه خوانی

حضرت آیت الله محمد تقی بهجت ( رحمت الله علیه )
حضرت آیت الله محمد تقی بهجت ( رحمت الله علیه )

” نظر حضرت آیت الله محمد تقی بهجت ( رحمت الله علیه ) درباره ی شبیه خوانی “

متن چند استفتاء از مرحوم آیت الله بهجت ( رحمت الله علیه ) به شرح ذیل است :
1825. تعزیه و شبیه خوانی های مذهبی بصورت فعلی، چه حکمی دارد ؟
پاسخ : اگر مشتمل بر حرام و منشأ انتزاع حرام نباشد، مانعی ندارد .
1826. تسبه به اهل بیت علیهم السلام در نمایش و تعزیه و … چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر حتک احترام نشود مانعی ندارد .
1827. تعزیه و شبیه خوانی بخش هایی از تاریخ است که سندهای معتبری ندارند ( مثل ازدواج حضرت قاسم )، چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر معلوم باشد که نقل از بعض تواریخ و روایت ها است، اشکال ندارد ( سایت معظم اله؛ بخش استفتائات ).
فهرست