پیش واقعه تعزیه حضرت زهرا سلام الله علیها

نوحه تعزیه حضرت زهرا- درآواز افشاری
عمریست رهین منت زهرائیم
 مشهور شده به عزت زهرائیم
 مُردیم اگر به قبر ما بنویسید
 ماپیر غلام حضرت زهرائیم

  تک : اندر مدینه بابا بابا بیمار و زارم 2
کر : در این ولایت کسی ندارم 2
تک : بابا محمد اندر کجایی           کر: بابا محمد اندر کجایی
تک : از فاطمه ات چرا جدایی           کر: بابا محمد اندر کجایی
تک : از درد دوری بابا بابا مهجور و گشتم2
کر : بس گریه کردم رنجور و گشتم2
تک : بابا محمد اندر کجایی           کر: بابا محمد اندر کجایی
تک : از فاطمه ات چرا جدایی           کر: بابا محمد اندر کجایی
تک : هر کس نصیبی بابا بابا دارد ز یاری 2
کر : نصیب من شد چشم انتظاری 2
تک : بابا محمد اندر کجایی           کر: بابا محمد اندر کجایی
تک : از فاطمه ات چرا جدایی           کر: بابا محمد اندر کجایی
فهرست