ی

” لغت نامه ی تخصصی تعزیه “

( ی )

یادآمدن : به خاطرآمدن .
یاری : کمک ، مدد .
یاوه : بیهوده ، بی معنی ، سرپرست ، سرخود .
یأس : ناامیدی ، ناامید شدن .
یتیم : کودک پدر مرده .
یَحتَمَل : شاید ، احتمال دارد .
یَد : دست .
یُد : جسمی است جامد .
یزدان : خدا ، خداوند .
یَسار : دست چپ ، طرف چپ ، سمت چپ ، فراخی و آسانی و توانگری ، فراخی در نعمت و مال .
یَعسوب : رییس بزرگ .
یَغما : تاراج ، غارت ، چپاول .
یقین : بدون شک ، بی گمان .
یقیناً : قطعاً ، مسلماً ، مطمئناً .
یکتا : تنها ، بی نظیر ، بی مانند ، خداوند متعال .
یکتاپرست : موحد ، آن که جز خدای یگانه نپرستد .
یِکِّه : تنها ، یگانه ، بی مانند .
یکه تاز : بی نظیر ، بی مانند ، سوار بی همتا .
یَل : پهلوان ، دلیر ، دلاور ، مبارز ، تاج خروس .
یَم : دریا ، به دریا انداخته شدن ، فرو گرفتن دریا کناره را .
یَمین : دست راست ، طرف راست ، ضد یسار ، قسم ، سوگند ، ایمان .
یَهود : بنی اسرائیل ، پیروان حضرت موسی (ع) .
یورش : تاخت وتاز ، هجوم .
یوسُف آرا : بسیار زیباتر از یوسف که در زیبایی آرایش دهنده ی یوسف باشد .
یَوم : روز .
یُوم الحساب : روز قیامت ، روز شمار .
یَوم الدین : روز قیامت ، روز شمار .
فهرست