آشنایی با تجهیزات و البسه شبیه خوانی

در این قسمت با اسامی و شکل تجهیزات و البسه شبیه خوانی آشنا می شویم .
برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید

images (9)

سپر تزئینی

سپر تزئینی

کلاه خود

کلاه خود

سپر تزئینی

سپر تزئینی

خنجر معمولی

خنجر معمولی

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

قبا

قبا

خفتان

خفتان

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

کلاه خود ساده

کلاه خود ساده

کلاه خود

کلاه خود

سپر

119053084

ترومپت

ترومپت

زره

زره

خفتان

خفتان

images (16)

نوعی مشک آب

نوعی مشک آب

A52fI3dlA_BcplFs

خنجر

خنجر

مشک آب

مشک آب

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

cff7339d600b13fd717a32daa753083dbb77f07f_1602056759

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

نجر با قلاف

خنجر با قلاف

کلاه خود قرمز

2014-10-29-21-53-53_400_تعزیه_2

خنجر تزئینی

خنجر تزئینی

انواع پر

colorful_feathers_wallpaper_1920x1200

خفتان

خفتان

images (15)

نسخه های تعزیه

686185_368

سپر سیاهی لشگر

سپر سیاهی لشگر

اسب

اسب

فهرست