آشنایی با تجهیزات و البسه شبیه خوانی

در این قسمت با اسامی و شکل تجهیزات و البسه شبیه خوانی آشنا می شویم .
برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید

images (15)

انواع پر

colorful_feathers_wallpaper_1920x1200

خنجر تزئینی

خنجر تزئینی

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

خفتان

خفتان

cff7339d600b13fd717a32daa753083dbb77f07f_1602056759

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

images (16)

کلاه خود قرمز

2014-10-29-21-53-53_400_تعزیه_2

سپر

119053084

اسب

اسب

نجر با قلاف

خنجر با قلاف

قبا

قبا

نسخه های تعزیه

686185_368

کلاه خود ساده

کلاه خود ساده

خفتان

خفتان

خنجر معمولی

خنجر معمولی

سپر تزئینی

سپر تزئینی

سپر سیاهی لشگر

سپر سیاهی لشگر

زره

زره

خفتان

خفتان

A52fI3dlA_BcplFs

کلاه خود

کلاه خود

images (9)

مشک آب

مشک آب

سپر تزئینی

سپر تزئینی

خنجر

خنجر

نوعی مشک آب

نوعی مشک آب

ترومپت

ترومپت

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

کلاه خود

کلاه خود

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

فهرست