آشنایی با تجهیزات و البسه شبیه خوانی

در این قسمت با اسامی و شکل تجهیزات و البسه شبیه خوانی آشنا می شویم .
برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید
سپر

119053084

انواع پر

colorful_feathers_wallpaper_1920x1200

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

cff7339d600b13fd717a32daa753083dbb77f07f_1602056759

قبا

قبا

A52fI3dlA_BcplFs

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

images (15)

سپر تزئینی

سپر تزئینی

images (9)

کلاه خود

کلاه خود

زره

زره

نوعی کلاه نمدی

نوعی کلاه نمدی

خنجر

خنجر

images (16)

کلاه خود قرمز

2014-10-29-21-53-53_400_تعزیه_2

کلاه خود

کلاه خود

مشک آب

مشک آب

خنجر تزئینی

خنجر تزئینی

خفتان

خفتان

خفتان

خفتان

نجر با قلاف

خنجر با قلاف

سپر تزئینی

سپر تزئینی

اسب

اسب

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود قلم کاری شده

کلاه خود ساده

کلاه خود ساده

سپر سیاهی لشگر

سپر سیاهی لشگر

نسخه های تعزیه

686185_368

خفتان

خفتان

ترومپت

ترومپت

نوعی مشک آب

نوعی مشک آب

خنجر معمولی

خنجر معمولی

فهرست