خبر جدید :

تعطیلی تعزیه های ماه رمضان
اطلاعات بیشتر
دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی (تعزیه) قربان تا غدیر اطلاعات بیشتر دکور زیبا و منتخب مصلی امام خمینی (ره) نمایشگاه قرآن رقابت سخت در تمامی نقش ها برنامه زیبا و محیج عصر تعزیه حضور در راهپیمایی 22 بهمن

فعالیت های چند سال اخیر مجمع

فهرست