آموزش

مجمع تعزیه آل طاها در بحث آموزش تخصصی شبیه خوانی به دو روش عمل می نماید :

  1. به صورت عملی : در این روش علاقه مندان یا از طریق ثبت نام تلفنی یا حضوری به دفتر مجمع در کلاس ها شرکت نموده و به فراگیری علوم شبیه خوانی بپردازند .
  2. روش مجازی : در روش مجازی از طریق سایت مجمع اطلاعاتی در مورد شبیه خوانی به سمع و نظر میرسد و در آینده ی نزدیک آموزش مجازی نیز راه اندازی شده و ثبت نام به عمل خواهد آمد .

جهت اطلاعات بیشتر با شماه ی09129594151 تماس حاصل فرمایید .

فهرست