✳️ فرم ثبت نام گروه های چهارمین جشنواره علویون ( قربان تا غدیر )
🔹 فیلم بهمراه فرم مربوطه و مدارک کپی شناسنامه یا کارت ملی و عکس سه در چهار پشت نويسی شده ارسال گردد .
🔹فرم ثبت نام دقیق پر شود مثلا رشته مربوطه- تلفن – نقش .
🔹منظور از موضوع ۵ تن یعنی در خصوص هرکدام از پنج تن می‌توان تعزیه ارائه نمود .( امام علی- پیامبر- امام حسن – امام حسین- حضرت زهرا )
🔹 برای بازبینی نیازی به فیلمبرداری حرفه ای یا صدابرداری خاص نیست و نیز بدون لباس تعزیه نیز می‌توان ارائه نمود
🔹افرادی که در فرم ثبت نام نوشته می‌شوند و در فیلم بازبینی هستند می‌توانند در جشنواره باشند پس از قبل گروه را هماهنگ نمایید در غیر اینصورت هر نقش تعویضی مهمان محسوب می‌شود.
🔹تعزیه خوان می تواند در یک گروه اسم دهد و در گروه های دیگر بصورت مهمان شرکت نماید
✅ فراخوان چهارمین جشنواره سراسری علویون ( قربان تا غدیر ) سال ۱۴۰۲ آغاز شد .
🔹موضوع پنج تن می باشد .
🔹 تعزیه مورد نظر را با توجه به موضوع بصورت گروهی ضبط و به دبیرخانه جهت بازبینی ارسال فرمایید.
🔹 کپی شناسنامه یا کارت ملی اعضا ارسال گردد
🔹 در فرمی نام و نام خانوادگی اعضای بهمراه نقش مربوطه و نام معین البکا و سرپرست با تلفن نوشته شود
🔹از هر نفر از شرکت کنندگان یک عکس سه در چهار پشت نویس شده ارسال شود .
🔹 از هم اکنون تا بیستم تیر ماه ۱۴۰۲ مهلت ارسال است .
🔹 هرگونه سوال در اینخصوص را در ایتا به شماره ۰۹۱۲۷۲۵۳۹۵۷ مطرح کنید و در اولین فرصت پاسخ داده خواهد شد